Dzięki poniższemu formularzowi można szybko i bezproblemowo opłacić członkowską składkę roczną z tytułu przynależności do Gniazda Sokolników. W cenę wliczono opłaty manipulacyjne za wykonanie przelewu online. Zachęcamy do korzystania z tego bezpiecznego, pewnego i szybkiego sposobu regulowania składek. Płatności online obsługuje serwis transferuj.pl
By opłacić składkę należy wypełnić pole Imię i Nazwisko oraz podać swój adres emailowy (dowolny - zostanie na niego wysłane potwierdzenie wniesienia opłaty). Następnie należy zaznaczyć za jaki rok chce się uiścić składkę, a system wyliczy kwotę. Po kliknięciu na przycisk "Opłać składkę" nastąpi automatyczne przeniesieni na stronę serwisu obsługującego płatności.

Opłać składkę