Sokolnictwo - czym jest?

Sokolnictwo – oznaczające łowy z ułożonymi do tego celu ptakami drapieżnymi, ma około trzech tysięcy lat historii i jest jednym z najstarszych sposobów polowania.

Powstało z praktycznej potrzeby zdobywania pożywienia, jednak stopniowo zyskało charakter sztuki i szlachetnej rozrywki, stając się elementem kultury łowieckiej wielu narodów. Jego dawny, nieprzerwany od wieków charakter, zniknął z końcem XVIII wieku kiedy, za wyjątkiem kilku krajów, sokolnictwo praktycznie przestało istnieć. Reaktywowane przez nielicznych pasjonatów dopiero w połowie XX wieku, ma już inny wymiar i charakter. W czasach współczesnych, sokolnictwo jest jednym z coraz rzadszych przykładów tradycyjnej więzi i współpracy człowieka ze zwierzęciem. Kultywowane raczej w symbolicznej formie, zawiera w sobie elementy zarówno wielowiekowych tradycji, jak i najnowszej wiedzy i techniki. Ze względu na rzadkość i potrzebę ochrony ptaków drapieżnych, posiadanie czy obrót nimi w celach sokolniczych podlega wielu ograniczeniom - tak w przepisach poszczególnych krajów, jak i konwencjach międzynarodowych. Podobnie też, polowanie z ptakami łowczymi podlega większym ograniczeniom prawnym niż polowanie z bronią.

Chociaż ta forma aktywności jest obecnie dostępna każdemu obywatelowi, to wymagania jakie sokolnictwo stawia samo w sobie a także ograniczenia formalno-prawne powodują, iż zajmują się nim nieliczne osoby. Tylko bardzo wąskie grono zainteresowanych posiada szerszą wiedzę na ten temat. Natomiast, dla ogółu społeczeństwa, w tym również większości myśliwych, jest to dziedzina nieznana.

Sokolnictwo współczesne jest szeroką i specyficzną dziedziną, obejmującą wiele różnych aspektów związanych z ptakami drapieżnymi (polowanie, hodowla, reintrodukcja, rehabilitacja, ochrona biologiczna, edukacja, pokazy, media, etc)

Z tematem sokolnictwa także nierozerwalnie łączą się: ptaki łowcze oraz psy podsokole.