Aktualności

Nowa kolorowanka dla dzieci

W dziale "Myślistwo Ptasze" umieszczono dodatkową kolorowankę udostępnioną przez IAF oraz poprawioną kolorowankę wykonaną przez Gniazdo Sokolników. Przypominamy, że oba pliki można wykorzystywać jedynie w celach niekomercyjnych.

XII Konkurs Latawcowy

XII Konkurs Latawcowy odbędzie się w dniu 28 września 2019 r. w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Za organizację konkursu odpowiedzialni są koledzy Łukasz Grzenkowski, Paweł Muzyka i Marek Woźniak. Otwarcie konkursu o godz. 10.00 przed budynkiem SB PZŁ w Czempiniu, po czym nastąpi przejazd w teren do miejsca rozegrania konkursu.
Czytaj dalszą część artykułu.

46 Międzynarodowe Łowy z Sokołami

Zarząd Gniazda Sokolników zaprasza sympatyków sokolnictwa oraz nie zrzeszonych w naszym Klubie sokolników na 46 Międzynarodowe Łowy z Sokołami - Pińczów 2019. W załączeniu można znaleźć szczegóły organizacyjne oraz druk zgłoszenia. Przypominamy, że uczestnictwo uwarunkowane jest zgodą ze strony organizatorów tj. Zarządu Klubu.

Załączniki

Pożegnanie Wielkiego Sokolnika

IMG_1773Obejrzyj album (liczba zdjęć: 3)
W dniu 24 sierpnia 2019 odbył się pogrzeb ś.p. Zbigniewa Bonczara. W ostatniej drodze wielkiemu sokolnikowi towarzyszyło kilkanaście ptaków łowczych oraz liczni sokolnicy, którzy przyjechali z terenu całego kraju. Na tej jakże smutnej dla polskiego sokolnictwa uroczystości nie zabrakło oddania czci zasługom zmarłego mentora, kolegi ale przede wszystkim wyjątkowego i zawsze gotowego do pomocy człowieka. Spoczywaj w pokoju w krainie wiecznych łowów!
Zdj. K. Szpetkowski

Odszedł wielki sokolnik - Zbigniew Bonczar

ZBonczarRIP
Z wielkim żalem Zarząd Gniazda Sokolników informuje, że w dniu 18 sierpnia 2019r. do krainy wiecznych łowów odszedł nasz kolega, mentor i niepodważalny autorytet - dr hab. Zbigniew Bonczar prof.UR. Niech spoczywa w pokoju - Chwal Ćwik! Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24.08.2019 o godzinie 11-tej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy k. Skawiny

Kurs sokolniczy PZŁ Czempiń 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26 - 31 sierpnia 2019 r w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu przy ul. Sokolniczej 12 odbędzie się kurs sokolniczy Polskiego Związku Łowieckiego. Szczegóły do pobrania z załącznika oraz na stronie Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

Załączniki

Życzenia Wielkanocne 2019

zyczeniaGSWielkanoc2019
Zarząd Gniazda Sokolników składa najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy wszystkim sokolnikom, kandydatom i sympatykom Klubu. Chwal Ćwik!

Gniazdo Sokolników na Targach EXPOhunting

20190406_174933Obejrzyj album (liczba zdjęć: 9)
W dniach 5 - 7 kwietnia 2019 roku przedstawiciele Gniazda Sokolników uczestniczyli w X Międzynarodowych Targach Silesia EXPOhunting odbywających się pod patronatem PZŁ. Gniazdo przygotowało jedno z najchętniej odwiedzanych stoisk a także dwie prezentacje na scenie głównej, które również zgromadziły wielu odwiedzających. Organizatorzy targów przesłali podziękowania, które można znaleźć w załączeniu. Za doskonałą organizację dziękujemy kol. Markowi Woźniakowi, który koordynował całość przygotowań. Targi odwiedziło ponad 15 tysięcy osób.

Załączniki

Egzaminy sokolnicze 2019

W dniu 23 marca o godzinie 15.00 w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lesznie odbędą się poprawkowe egzaminy na uprawnienia sokolnicze oraz egzaminy na uprawnienia sokolnicze. Osoby zdające egzamin poprawkowy proszone są o zgłoszenie się do ZO PZŁ w Lesznie (nie ma potrzeby wypełniania wniosku). Osoby podchodzące do egzaminu po raz pierwszy proszone są o wypełnienie załączonego wniosku oraz zgłoszenie się do ZO PZŁ w Lesznie celem wpisania się na listę osób dopuszczonych do egzaminu. Kontakt do ZO PZŁ w Lesznie - Telefon: 65 526 92 11 Adres: Strzelecka 13, 64-100 Leszno

Załączniki

Sokolniczy na Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ

Sokolniczy przemawia na KZD PZŁ - zdjęcie z archiwum redakcji "Braci Łowieckiej"
Na zaproszenie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej w XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ brał udział sokolniczy Gniazda Sokolników. W krótkim wystąpieniu odniósł się do projektu statutu PZŁ, który w żadnym punkcie nie mówi o sokolnictwie . Podkreślił, że jest to niedopuszczalne, gdyż dotyczy jednego z dwóch sposobów polowania zapisanego w ustawie Prawo Łowieckie. Zwrócił uwagę, że brak statutowych zapisów o polowaniu z ptakami łowczymi bagatelizuje pracę członków jednego z najstarszych klubów PZŁ. Zaznaczył, że sokolnictwo jako jedyna dziedzina łowiectwa zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, sokolnicy zorganizowali pierwszą w tej części Europy wystawę muzealną na temat sokolnictwa, ptaki łowcze są ozdobą wszystkich uroczystości PZŁ, a na polskim niebie dzięki pracy sokolników pojawiły się dziko żyjące sokoły wędrowne itd. Na zakończenie sokolniczy poprosił, żeby delegaci pamiętali o sokolnictwie przy uchwalaniu nowych przepisów. Nadzieją na poprawę sytuacji są autopoprawki NRŁ do statutu, wspominające w §4 o sokolnictwie. Zostały one przyjęte wraz z nowym statutem przez delegatów KZD PZŁ. Szczegółowa relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów zostanie przedstawiona na zebraniu Gniazda Sokolników. Zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji "Braci Łowieckiej" z archiwum redakcji