Aktualności

Konkurs Latawcowy Tuchola 2016

DSC01029Obejrzyj album (liczba zdjęć: 40)
W dniu 01.10.2016 w Tucholi odbył się konkurs latawcowy oraz trialu organizowany przez koło sokolnicze Raróg przy tamtejszym Technikum Leśnym. W konkurencjach startowało łącznie kilkunastu zawodników, a na całej imprezie pojawiło się ponad sto osób. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz kolegom z TL Tuchola za świetną organizację i serdeczne przyjęcie. Po zawodach odbyło się spotkanie z seniorami polskiego sokolnictwa. Zdjęcia dzięki uprzejmości kol. Karoliny Sasińskiej.
Czytaj dalszą część artykułu.

Konkurs Latwcowy - noclegi

Osoby, które mają problemy z dodzwonieniem się na podany w komunikacie numer służący do zamawiania noclegów podczas konkursu latawcowego mogą również korzystać z numeru komórkowego 793 678 900.

Zaproszenie na 43 Międzynarodowe Łowy z Sokołami - kandydaci i członkowie Gniazda

Członkowie i Kandydaci do Gniazda Sokolników proszeni są o zapoznanie się z komunikatem 6/2016 oraz załącznikami dostępnymi w dziale Komunikaty Zarządu (widoczne po zalogowaniu).

Zaproszenie na 43 Międzynarodowe Łowy z Sokołami - osoby spoza Gniazda

Osoby pragnące uczestniczyć w 43 Łowach z Sokołami, które nie są kandydatami ani członkami Gniazda Sokolników mogą zgłosić chęć uczestnictwa za pomocą załączonego formularza. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem i postępowanie według instrukcji zawartych w zaproszeniach i zgłoszeniu.

Załączniki

Konkurs Latawcowy 2016

W dniu pierwszego października br. w Tucholi, odbędą się Zawody Latawcowe i Trialu. Będą one połączone z obchodami 45- lecia istnienia Szkolnego Koła Sokolniczego „Raróg” działającego przy ZSL w Tucholi. Zawody są imprezą klubową dla członków i kandydatów „Gniazda Sokolników”. Plan zawodów jak i uroczystości przedstawia się następująco:
09.00 – przyjazd i rejestracja uczestników konkursu
10.00 – otwarcie konkursu na dziedzińcu szkoły
10.45 - wyjazd w pole
11.00 - rozpoczęcie konkursu
14.00 - posiłek w polu
14.30 - cd. konkursu
16.00 - zakończenie konkursu – przejazd do szkoły
16.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród , obchody 45-lecia Koła Sokolników "RARÓG"
19.00 - kolacja
22.00 - nocleg
08.00 - śniadanie
10.00 - wyjazd
W związku z obchodami najstarszego Koła szkolnego, będącego zarazem kolebką współczesnego polskiego sokolnictwa, Zarząd „Gniazda Sokolników” organizuje spotkanie „Seniorów sokolnictwa”.
Obserwacja konkursu latawcowego jest dostępna dla osób z poza „Gniazda Sokolników”. Koszt posiłku w polu 10 zł. W/w osoby dokonują zgłoszenia do 15.09.2016 r. u kol. Tomasza Wyknera. Pozostała część spotkania tylko i wyłącznie dla zaproszonych gości, członków i kandydatów GS, uczniów TL oraz zgłoszonych osób towarzyszących. Dokładne informacje znajdują się w Komunikacie 5/2016 r.

Egzamin na uprawnienia sokolnicze - kurs 2016 r.

Osoby, które będą brały udział w Kursie Sokolniczym 2016 r., mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia sokolnicze w dniu 27.08.2016 r. o godz. 11.00. Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić w ZO PZŁ w Lesznie (patrz poprzednia wiadomość) z zaznaczeniem, że zaświadczenie o odbyciu kursu w 2016 r. zostanie przedstawione komisji w dniu egzaminu.

Egzamin na uprawnienia sokolnicze

Zarząd Gniazda Sokolników informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r o godzinie 11.00 w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu odbędzie się egzamin na uprawnienia sokolnicze. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 22.08.2016 na adres:
Zarząd Okręgowy w Lesznie ul.Strzelecka 13 64-100 Leszno
lub mailowo: zo.leszno@pzlow.pl

Potrzebne dokumenty to:
1. Kopia (skan) legitymacji PZŁ
2. Kopia (skan) Dowodu osobistego
3. Zgoda macierzystego Zarządu Okręgowego na odbycie egzaminu na uprawnienia sokolnicze w Zarządzie Okręgowym w Lesznie
4. Zaświadczenie o odbyciu kursu sokolniczego (kopia-skan)
5. Opłata za egzamin w kwocie 150 zł na rachunek bankowy:
BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890
Zarząd Okręgowy w Lesznie ul.Strzelecka 13 64-100 Leszno

Wszystkie pytania związane z w/w dokumentacją należy kierować do ZO PZŁ w Lesznie.

Powyższa informacja dotyczy osób, które były na kursach sokolniczych do 2015 roku włącznie. Osoby zapisane na kurs sokolniczy, który odbędzie się w 2016 r. proszone są o sprawdzanie informacji ( aktualności ) na stronie Gniazda Sokolników, ponieważ nie zapadła decyzja czy będą mogły zdawać egzamin w dniu 27.08.2016 r.

Kurs Sokolniczy w Czempiniu - 23-27.08.2016

Informujemy, że tegoroczny kurs sokolniczy w Czempiniu odbędzie się w dniach 23 do 27 sierpnia 2016r. Szczegóły można znaleźć na stronie Stacji lub klikając w poniższy link

Walne Zebranie Gniazda Sokolników 03.04.2016

Walne Zebranie Gniazda 03 04 2016 r
W dniu 03.04.2016 w Czempiniu odbyło się Walne Zebranie Gniazda Sokolników. Termin zebrania został zmieniony w związku z pogrzebem kol. Edwarda Papiernika. W zebraniu brało udział 38 członków i 20 kandydatów Gniazda oraz delegacje Techników Leśnych z Tucholi i Rogozińca. Gościem specjalnym był opiekun Gniazda z ramienia ZG PZŁ kol. Bartłomiej Popczyk. W pierwszej części zebrani a odczytane zostały sprawozdania (merytoryczne i finansowe) z działalności Gniazda w 2015 roku. Po przedstawieniu protokołu Komisji rewizyjnej oraz dyskusji nad sprawozdaniami, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium. W dalszej części spotkania omówiono zadania Gniazda na rok 2016. Rozpoczęto również dyskusję nad materiałem roboczym pt: „Etyka sokolnicza” przygotowanym przez kolegów Zbigniewa Bonczara i Krzysztofa Szpetkowskiego. W trakcie zebrania podjęto 7 uchwał. Uchwalono między innymi, że składka członkowska musi być wpłacona na konto Gniazda do 31 marca roku , którego dotyczy. Zobowiązano Zarząd do przygotowania zmian w Regulaminie dotyczących członków wspierających.
W przerwie zostało zrobione wspólne zdjęcie.

Pogrzeb kol. Edwarda Papiernika i pośmiertne odznaczenie

edwardpapiernik1Obejrzyj album (liczba zdjęć: 3)
W dniu 02.04.2016 r. pożegnaliśmy kol. Sokolnika Edwarda Papiernika. W pogrzebie uczestniczyła delegacja ponad 30 sokolników, większość z ptakami łowczymi na rękawicy. Wzruszające wspomnienie o Edku wygłosił kol. Marek Pinkowski. Kiedy przy dźwiękach sygnału Darz Bór granego przez kolegów Henryka Mąkę, Jacka Smoczyńskiego i Michała Kołacińskiego nad grobem zaczął krążyć sokół Krzysztofa Domańskiego z wielu oczu popłynęły łzy.
Sokolnictwo jest sztuką. Edek był prawdziwym Artystą. Walne Zebranie w dniu 03.04.2016 r przyznało kol. Edwardowi Papiernikowi odznaczenie „Złoty Karnal”.

„Chwal Ćwik”