Ku pamięci...

"I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze. Że odeszli po to by żyć, i tym razem będą żyć wiecznie."

 

                                           Z. Preisner – Kolęda dla nieobecnych.