Aktualności


Wielandokladka

Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ze Świebodzina, w drugiej połowie stycznia 2013 r. ukaże się monografia „Sokół wędrowny”. Jest to kolejna pozycja z serii monografii krajowych gatunków zwierząt. Założeniem Wydawcy jest, aby monografie będące opracowaniami naukowymi, napisanymi w oparciu o aktualną literaturę specjalistyczną, przedstawiały gatunek w sposób przystępny dla każdego Czytelnika.

Książka (216 stron) zawiera podstawowe informacje o występowaniu i liczebności sokoła wędrownego na świecie i w Polsce, jego biologii, zagrożeniach, ochronie i znaczeniu w kulturze. Szczegółowo opisuje program jego reintrodukcji oraz odbudowę polskiej populacji sokoła wędrownego, podkreślając wkład sokolników zrzeszonych w „Gnieździe Sokolników” w sukces uratowania tego gatunku w naszym kraju. Tekst uzupełniają liczne kolorowe zdjęcia z całego świata, ryciny oraz tabele.

Książka będzie dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa www.kp.org.pl

Autor książki – Paweł Wieland – jest członkiem Zarządu „Gniazda Sokolników” PZŁ.