IAF - Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych

IAF- International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (iaf.org/index.html)

Zasady działania IAF

IAF powstało 9 kwietnia 1968 roku, jako międzynarodowa organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Belgii. Od samego początku IAF jest organizacją zrzeszającą wyłącznie organizacje sokolników. W IAF nie ma członkostwa indywidualnego, zaś organizacje zainteresowane współpracą, ale niereprezentujące sokolników, mogą uzyskać jedynie status członka wspierającego.  W IAF są trzy typy członkostwa:

 • - pełnego - dla zarejestrowanych przez co najmniej 2 lata organizacji z krajów, w których sokolnictwo jest w pełni legalne,
 • - korespondencyjnego - dla organizacji, które nie spełniają wszystkich warunków lub nie są w stanie płacić składek członkowskich oraz
 • - stowarzyszonego - dla organizacji z krajów, gdzie sokolnictwo nie jest w pełni zalegalizowane.

Członkami IAF jest ponad 70 organizacji z ponad 50 krajów. Członkami wspierającymi są CIC (Międzynarodowa Rada Łowiectwa) i Hawk Board (Brytyjska Organizacja Sokolników i Hodowców Ptaków Drapieżnych). IAF podpisała także porozumienie o współpracy z FACE (Stowarzyszeniem Organizacji Łowieckich Europy).

Gniazdo Sokolników przy PZŁ wstąpiło do IAF w 1996 roku. W latach 1996-2010 delegatem Gniazda w IAF był Janusz Sielicki, od 2010 do 2012 roku Adam Mroczek, później od 2012 do 2023 roku ponownie Janusz Sielicki. Obecnie, od 2023 roku, funkcję tą pełni, decyzją Walnego Zebrania, ponownie Adam Mroczek. Najwyższą władzą IAF jest odbywające raz w roku Walne Zebranie Delegatów. Prawo głosu mają tylko organizacje płacące składki członkowskie. Pracami IAF kieruje prezydent, wiceprezydenci (odpowiedzialni za poszczególne regiony geograficzne), sekretarz, skarbnik oraz Komitet Doradczy, wszyscy wybierani na dwuletnie kadencje. Prezydent może pełnić swoją rolę, przez co najwyżej dwie kadencje. Janusz Sielicki od 1996 roku jest członkiem Komitetu Doradczego IAF. IAF jest członkiem CIC, IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) oraz ma status obserwatora Konwencji Berneńskiej oraz UNESCO.

Konstytucyjnymi celami IAF są:

 • 1. Reprezentowania sokolnictwa na całym świecie. Sokolnictwo jest tradycyjnym sposobem polowania na zwierzynę w jego naturalnym siedlisku za pomocą wyszkolonych ptaków drapieżnych. Jest to sztuka polowania.
 • 2. Zachowanie i promowanie sokolnictwa w kontekście zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody.
 • 3.Promowanie ochrony, badań weterynaryjnych i naukowych ptaków drapieżnych oraz promowanie sokolnictwa z uwzględnieniem stanu wiedzy naukowej.
 • 4. Opracowywanie, ulepszanie i zmienianie krajowych i międzynarodowych praw, traktatów i konwencji w celu umożliwienia praktykowania i rozwoju sokolnictwa.
 • 5. Monitorowanie sokolnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i praw zwierząt w kontekście przepisów ustawowych, wykonawczych, tradycji i kultury w odniesieniu do pozyskiwania, importu, eksportu i przetrzymywania ptaków drapieżnych, chwytanie gatunków zwierzyny łownej i prawa dostępu do gruntów.
 • 6. Promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku sokolnictwa, szczególnie w kontaktach z organizacjami, które regulują lub w inny sposób mogą wpływać na uprawianie sokolnictwa.

Najważniejsze fakty z historii IAF:

 • 1968     - IAF została założona w dniu 9 kwietnia w Zweibrücken Hof, Dusseldorf,
 • 1969     - IAF wstępuje do CIC (Conseil International de la Chasse, Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny),
 • 1970     - IAF reprezentuje sokolnictwo w Międzynarodowej Radzie Ochrony Ptaków (obecnie Birdlife International),
 • 1975     - IAF sponsorem Pierwszej Światowej Konferencji Ptaków Drapieżnych zorganizowanej przez ICBP(Birdlife International),
 • 1977     - Wspólnie z Brytyjskim Klubem Sokolników BFC organizuje 3-dniową konferencję „Techniki zarządzania ptakami drapieżnymi " w Oxfordzie;
 • - sokolnictwo umieszczone w Dyrektywie Ptasiej EWG,
 • 1981     - Organizuje 3-dniową konferencję na temat: "Zrozumieć jastrzębia",
 • 1985     - Po komentarzach prezydenta IAF w rezolucji jednej z największych na świecie konferencji naukowej o ptakach drapieżnych znalazły się słowa "wkład sokolników nigdy nie został odpowiednio doceniony",
 • 1986     - IAF uzyskała status obserwatora w ramach Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej przy Radzie Europy,
 • 1995     - IAF rozpoczęła finansowanie projektu ochrony ptaków drapieżnych na Białorusi,
 • 1996     - IAF sponsoruje badanie liczebności ptaków drapieżnych w Kazachstanie,
 • - IAF założycielem Conservation Action Network w USA,
 • - IAF zostaje członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN),
 • 1997     - IAF wnioskuje do CITES o stworzenie "systemu paszportowego ptaków drapieżnych”, w celu uproszczenia przewożenia ułożonych ptaków drapieżnych pomiędzy krajami,
 • 2010     - 16 listopada UNESCO umieszcza sokolnictwo na liście światowego niematerialnego dziedzictwa ludzkości na wspólny wniosek 11 krajów – Belgii, Czech, Francji, Korei, Mongolii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
 • 2011    - IAF prezentuje sokolnictwo w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
 • - 10 Konferencja Stron Konwencji Bońskiej z udziałem przedstawiciela IAF postanowiła powołać Grupę Roboczą ds. Raroga, która ma opracować plan ratowania tego gatunku,
 • - IAF podpisuje jako organizacja wspierająca Porozumienie w sprawie migrujących ptaków drapieżnych Eurazji i Afryki Konwencji Bońskiej (CMS Raptors MoU).

 

Opracował: Janusz Sielicki