Polski Klub Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego - Gniazdo Sokolników

Gniazdo Sokolników zostało utworzone w roku 1972 jako specjalistyczna sekcja Polskiego Związku Łowieckiego podlegająca Zarządowi Głównemu. Gniazdo posiada własny Regulamin, pieczęcie i odznaki, a jego działalnością kieruje Zarząd wybierany na pięcioletnie kadencje. W roku 1998 przyjęto rozszerzoną nazwę – Krajowy Klub Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych PZŁ – Gniazdo Sokolników. W październiku 2013 uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zostały zmienione regulamin i nazwa Gniazda. Obecna pełna nazwa to: Polski Klub Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego " Gniazdo Sokolników "

Głównymi zadaniami Gniazda jest kultywowanie tradycji i sztuki sokolnictwa oraz działalność na rzecz ochrony ptaków drapieżnych. Obecnie do Gniazda należy około 150 osób z całego kraju. Oprócz polowania z ptakami łowczymi członkowie prowadzą również: hodowlę i rehabilitację ptaków drapieżnych, reintrodukcje sokołów wędrownych, ochronę biologiczną obiektów i upraw a także pokazy układania ptaków oraz lekcje edukacyjne, etc. Dorocznymi spotkaniami sokolników są: wiosenne - Walne Zebrania Gniazda oraz jesienne - Konkursy Latawcowe i Ogólnopolskie Łowy z Sokołami.

Głównym ośrodkiem szkoleniowo-organizacyjnym Gniazda jest Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, gdzie odbywają się doroczne kursy sokolnicze. Gniazdo utrzymuje kontakty z podobnymi klubami zagranicznymi. Jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF), w którym ma swojego delegata.

Członkostwo Gniazda można uzyskać po dobyciu stażu kandydackiego, na który mogą zostać przyjęte osoby pełnoletnie, będące członkami lub stażystami Polskiego Związku Łowieckiego. [HM]