Aktualności


11 prezentacja slajdowObejrzyj album (liczba zdjęć: 13)

W czwartek 5 grudnia 2012 roku na 7 Międzyrządowej Sesji ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w paryskiej siedzibie UNESCO zatwierdzone zostało rozszerzenie Listy Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Rozszerzenie to zwiększa do trzynastu liczbę krajów, których tradycje sokolnictwa wpisane są na międzynarodową Listę Reprezentatywną.

Jest to pierwsze w historii Konwencji o Niematerialnym Dziedzictwie Kulturowym rozszerzenie listy krajów na Liście Reprezentatywnej. Tworzymy precedens, który wyznacza drogę postępowania na przyszłość dla wszystkich, ale także dla nas.

Jest to moment szczególnie satysfakcjonujący dla sokolników z  Austrii i Węgier, dwóch nowych krajów. Wnioski obu krajów były prawie gotowe do pierwszego zgłoszenia, ale zabrakło im wówczas czasu.

Obecnie zatem sokolnictwo uzyskało ten szczególny status w następujących krajach:  Zjednoczone Emiraty Arabskie, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Węgry, Korea, Mongolia, Maroko, Katar, Arabia Saudyjska, Hiszpania oraz Syria. Reprezentują one różne tradycje sokolnictwa, tak różne, choć podobne, jak sokolnictwo w  krajach arabskich, Centralnej Azji, na Dalekim Wschodzie czy w Europie.

To pamiętny dzień i kamień milowy dla sokolnictwa, ponieważ będzie przykładem dla innych krajów by dołączyć do naszej wielonarodowej nominacji. Ten dzień otwiera drogę do dalszych rozszerzeń, takich jak te, proponowane przez sokolników z Chorwacji, Pakistanu, Słowacji, Kazachstanu, Holandii, Irlandii, Niemiec, Bułgarii, Włoch, Słowenii, Turcji i potencjalnie wielu innych.

Na stronie UNESCO znajduje się krótki opis oraz pokaz slajdów i film pokazujące historyczne i kulturalne aspekty sztuki układania ptaków drapieżnych do łowów: http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00732

Na zdjęciach autorstwa Bohumila Straki, Wiceprezydenta IAF,  przedstawiona jest rozszerzenie wpisu o Austrię i Węgry.


Tekst: Janusz Sielicki