AktualnościKurs sokolniczy odbędzie się w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu w dniach 27 - 31 sierpnia 2013 r.

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego utrzymania i pracy z ptakami łowczymi a także do uzyskania sokolniczych uprawnień do polowania (ustawa Prawo łowieckie z dn. 13 października 1995 (z późniejszymi zmianami) art. 42 ust.3 pkt. 3 oraz ust.7 pkt 2.) Wykłady i zajęcia  praktyczne prowadzą doświadczeni sokolnicy – instruktorzy a zakres kursu obejmuje min:

  • historia i współczesność sokolnictwa w Polsce i na świecie,
  • przepisy prawne dotyczące utrzymania ptaków łowczych i sokolnictwa,
  • biologia, rozpoznawanie i ochrona ptaków drapieżnych,
  • warunki prawidłowego utrzymania ptaków łowczych,
  • profilaktyka i leczenie ptaków łowczych,
  • układanie oraz metody treningu i polowania z ptakami łowczymi,
  • akcesoria sokolnicze - wyrób i używanie w praktyce.

Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin warunkujący wydanie zaświadczenia.

Więcej informacji w ZAŁĄCZNIKU

Załączniki