Aktualności


WFD_all_2013

Dziś 16 listopada - Światowy Dzień Sokolnictwa. IAF ustanowiła go w rocznicę wpisania sokolnictwa przez UNESCO na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. Rok 2013 to pierwszy rok tej inicjatywy.

Światowy Dzień Sokolnictwa, 16 listopad 2013
Przesłanie Prezydenta IAF
Podziel się tym z przyjaciółmi i sokolnikami, osobami zainteresowanymi sokolnictwem, dziedzictwem i kulturą

Sokolnicy,
Dziś po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Sokolnictwa. Datę 16-go listopada wybrano dlatego, że właśnie tego dnia w 2010 roku UNESCO uznało sokolnictwo jako niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. Oznacza to, że nasza sztuka jest czymś wyjątkowym, jest częścią dziedzictwa wszystkich ludzi na całym świecie,  powinno być cenione, chronione i rozwijane; jest głęboko zakorzenione w historii ludzkości i powinno mieć miejsce w jej przyszłości.

Wielu z nas pamięta ten dzień - 16 listopada 2010 - kiedy długa droga od złożenia wniosku o wpisanie sokolnictwa na Listę do Dyrekcji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, przez pierwszych 11 narodów, pod przewodnictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osiągnęła punkt kulminacyjny podczas spotkania w Nairobi w Kenii. IAF był tam reprezentowany przez Bohumila Strakę. Cały Zarząd IAF czekał przy telefonach komórkowych, sokolniczy świat wstrzymał oddech. Po zatwierdzeniu naszego wniosku przyszedł czas emocji, radości i sukcesu. To prawdziwy filar wspierający przyszłość sokolnictwa. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu 4000 lat historii sokolnictwa i piękny dzień dla nas wszystkich, aby uczcić naszą sztukę!

Sokolnictwo to prawdziwy powód do dumy i należy je doceniać. Stanowi rzadki przykład partnerstwa między dwoma gatunkami, co jest korzystne dla obu stron . To zachęca do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i promuje ochronę naszego środowiska naturalnego . Jest to również sztuka praktykowana przez wiele narodów, która wykracza poza podziały krajowe, rasowe, religijne i geograficzne . IAF reprezentuje rodzinę sokolników z 60 narodów i liczba ta rokrocznie wzrasta. Można tak powiedzieć o bardzo niewielu innych sportach czy praktykach. Nasza wspólna pasja do sokolnictwa jest niesamowitą siłą jednoczącą, która tworzy przyjaźnie i zrozumienie między ludźmi, którzy nie mają innego wspólnego języka. Czyż nie jest to wspaniała okazja do świętowania tego dnia razem?! Niech wyrażą to słowa wielkiego hiszpańskiego sokolnika , Dr Felixa Rodriguesa de la Fuente:

"Przyjaciele sokolnicy, gdy następnym razem ustawicie się o świcie z sokołem na dłoni w poszukiwaniu zdobyczy, z przeczuciem że zdarzy się coś, jakby to było po raz pierwszy, podczas gdy naprawdę być może nawet po raz ostatni, powstrzymajcie na chwilę swoje emocje i przywołajcie taką oto refleksję: jesteście ogniwem w łańcuchu sokolników sięgającym prehistorii " ( a może i jeszcze dalej - kto wie? )

Sokolnicy - oto nasz dzień. Świętujmy go wspólnie - z dumą, ale i podziwem dla tego wspaniałego dziedzictwa, która łączy nas wszystkich. Pamiętajmy przy tym o naszych sokołach, które polują wspólnie z nami.

Adrian Lombard
Prezydent IAF
16 listopada 2013

Przesłanie od Prezydenta IAF i lista zgłoszonych imprez na całym świecie (wersja angielska)

Przy okazji przypominamy, że IAF wprowadza nową formę komunikacji z klubami członkowskimi i sokolnikami na całym świecie. Od paru lat wydajemy IAF Journal, który poświęcony jest bardziej kwestiom ogólnym, kulturze, tradycji, ochronie przyrody, etc. Postanowiliśmy wydawać dodatkowo drukowany Newsletter, który będzie poświęcony sprawom wewnętrznym, pokazaniu życia klubów i całej organizacji. Niedługo wydrukujemy pierwszy numer, który jest dostępny już w sklepiku IAF.

Szczegóły informacje na IAF

Janusz Sielicki
Delegat IAF