AktualnościDnia 12.11.2015 w trakcie 42 łowów z sokołami odbędzie się egzamin na członka Gniazda Sokolników. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, powinny przesłać (e-mail) do 31.10.2015 na adres Sekretarza Gniazda:

  • 1. zgłoszenie - wniosek

  • 2. kopię legitymacji PZŁ (dotyczy osób, które w trakcie stażu zostały członkami PZŁ)

  • 3. potwierdzenie uprawnień sokolniczych PZŁ

  • 4. wypełnioną KARTĘ KANDYDATA