Aktualności


Zachęcamy wszystkich do wygłoszenia prelekcji na wieczorach dyskusyjno - filmowych organizowanych podczas Łowów z Sokołami. Osoby pragnące wygłosić wykład / prezentację czy nawet wyświetlić zdjęcia z poprzednich imprez sokolniczych proszone są o kontakt z organizatorami. Za najciekawsze prelekcje przewidujemy nagrody.