Aktualności


W dniu 23.11.2015 r. na prośbę Zarządu „Gniazda Sokolników” odbyło się spotkanie robocze w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie. Gospodarzem spotkania był opiekun Gniazda z ramienia ZG PZŁ kol. Bartłomiej Popczyk . Zarząd GS reprezentowali: Adam Dopierała, Rafał Kruk, Tomasz Wykner , Marek Woźniak. Głównym celem spotkania było złożenie preliminarza finansowego na rok 2016. Zgodnie z regulaminem dokument ten powinien zostać złożony w ZG PZŁ do końca 2015 roku. Niestety w ostatnich latach był składany z kilkumiesięcznym opóźnieniem . Terminowe i osobiste przedstawienie preliminarza dało możliwość przedstawienia potrzeb GS i negocjowania jego wysokości. Poza tym podsumowano 42 Łowy Z Sokołami , które przebiegły w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Przekazano znaczki pamiątkowe z łowów – jeden z nich trafił do gabloty z pamiątkami znajdującej się w bibliotece. Rozmawiano również na temat działań jakie podejmie Zarząd GS w związku z wpisaniem polskiego sokolnictwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury.Omówiono również bieżącą sytuację finansową GS, która dzięki zaangażowaniu skarbnika GS nie budzi zastrzeżeń, a cała dokumentacja finansowa i księgowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu Zarząd spotkał się z Główną Księgową. Ważnym tematem dyskusji był kurs sokolniczy oraz egzamin na uprawnienia sokolnicze. Na prośbę Zarządu udzielono informacji na temat procedury przyznawania odznaczeń łowieckich. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy dobrej kawie.