Aktualności


Zaproszenie Wystawa
Zarząd Gniazda Sokolników serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy, której współorganizatorem jest nasz Klub. Odbędzie się ono w Kozłówce w Muzeum Zamoyskich w dniu 9 czerwca 2017 o godzinie 12.00 Oczekujemy na liczne przybycie wszystkich sokolników i sympatyków sokolnictwa celem uświetnienia tego wyjątkowego wydarzenia, w miarę możliwości z ptakami łowczymi na rękawicy. Obecność na tak ważnym wydarzeniu będzie wyrazem szacunku dla wielowiekowej tradycji jaką jest sztuka układania i polowania z ptakiem łowczym. Z sokolniczym pozdrowieniem Chwal Ćwik, Zarząd Gniazda Sokolników