Aktualności


ADA_3181Obejrzyj album (liczba zdjęć: 9)
9 czerwca w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otwarta została wystawa „Chwal Ćwik. Żywa tradycja sokolnictwa”. Patronem Honorowym wystawy jest Marszałek Województwa Lubelskiego, Narodowy Instytutu Dziedzictwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych IAF, Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” oraz pomysłodawca, współorganizator oraz sponsor Polski Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego „Gniazdo Sokolników”.
Na otwarcie wystawy licznie przybyli członkowie, kandydaci oraz Przyjaciele naszego Klubu między innym z Koła Naukowego „AVES” z SGGW. Nie zabrakło ptaków łowczych i psów podsokolich.
Krótkie przemówienia wygłosili Dyrektor Muzeum Zamoyskich Anna Fic-Lazor, V-prezydent IAF Janusz Sielicki oraz Sokolniczy Adam Dopierała.
Perfekcyjny pokaz sokolniczy przygotował kolega Robert Puławski z Zespołem Sokolniczym „Rabiec”. Zrobił on ogromne wrażenie na Gościach zwiedzających wystawę.
W następnym dniu odbyły się „Intelektualia Myśliwskie”, na których wykład o sokolnictwie i etyce sokolniczej wygłosił Prof. Zbigniew Bonczar. Pokaz ptaków łowczych poprowadził kol. Jarosław Przydacz.
Wystawa nie została by zrealizowana gdyby nie praca i ofiarność naszych Kolegów. Szczególne podziękowania Zarząd Klubu składa na ręce sokolników: Krzysztofa Kiszmanowicza, Rafała Kruka, Henryka Mąki, Adama Mroczka, Janusza Sielickiego, Tomasza Wyknera, Adama Dopierały, którzy wypożyczyli na wystawę przedmioty z prywatnych zbiorów.
Wystawa pokazująca, że sokolnictwo dawniej i obecnie „dodaje łowiectwu skrzydeł” będzie trwała w Kozłówce do 29.10.2017 r. Obejrzenie malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego, tkanin ukazujących SZTUKĘ SOKOLNICZĄ powinno być miłym do spełnienia obowiązkiem szanującego tradycję sokolnika. Zarząd Gniazda Sokolników