Aktualności


X Konkurs Latawcowy odbędzie się w dniu 7 października 2017r. w Czempiniu. Z przyczyn niezależnych od Zarządu GS termin został przesunięty z 30 września. Za organizację konkursu odpowiedzialni są koledzy Łukasz Grzenkowski i Marcin Szymczak. Otwarcie na placu przed budynkiem Stacji Badawczej nastąpi o godz. 10.30, po czym nastąpi przejazd w teren, do miejsca rozegrania konkursu. Zgłoszenia uczestników w terminie do 24.09.1017 roku przyjmuje kol. Łukasz Grzenkowski telefonicznie pod numerem 503 172 625. Noclegi we własnym zakresie: Stacja Badawcza Czempiń tel. 61 282 65 63. W trakcie przewidziany posiłek a wieczorem biesiada pod wiatą. Koszt podany zostanie w dniu konkursu po ustaleniu ilości uczestników.