Aktualności


XI Konkurs Latawcowy odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. Za organizację konkursu odpowiedzialni są koledzy Marek Woźniak i Łukasz Grzenkowski. Otwarcie konkursu o godz. 10.00 przed budynkiem ZSL w Zagnańsku, po czym nastąpi przejazd w teren do miejsca rozegrania konkursu.
Zgłoszenia uczestników w terminie do 25.09.2018r. przyjmuje kol. Marek Woźniak telefonicznie pod numerem 504 306 293. W zgłoszeniu należy podać gatunek ptaka oraz konkurencję w jakiej będzie uczestniczył. W trakcie konkursu jest przewidziany ciepły posiłek w polu a po zakończeniu konkursu ciepła „kolacja polowa" w miejscu zbiórki. Koszt uczestnictwa w konkursie (składka organizacyjna) wynosi 30zł/os. Składka nie podlega zwrotowi i musi ją uiścić każdy uczestnik/osoba towarzysząca/obserwator którzy chcą brać udział w konkursie. Składkę należy wpłacić na konto Gniazda Sokolników (Stacja Badawcza PZŁ Czempiń nr 11 8682 1030 0040 0000 0257 0001) z dopiskiem: "składka konkurs + Imię i Nazwisko" w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2018r. Ewentualne noclegi należy organizować we własnym zakresie. Od roku bieżącego wprowadza się obowiązek okazania dokumentów legalności pochodzenia (żółty CITES) ptaków łowczych w pierwszym roku życia, które będą przywiezione na konkurs!!! W trakcie rejestracji będzie sprawdzana zgodność dokumentu z obrączką ptaka.