Aktualności


W dniu 15.09.2018r. odbędzie się egzamin na uprawnienia sokolnicze PZŁ. Dokładne informacje są dostępne na stronie ZO PZŁ Leszno.
Egzamin na członka GS odbędzie się w trakcie 45 Łowów z Sokołami. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania egzamin będzie miał charakter praktyczny. W pierwszym dniu łowów zostanie utworzona grupa składająca się z komisji egzaminacyjnej oraz sokolników starających się o przyjęcie do GS. Każdy egzaminowany będzie miał możliwość pokazania umiejętności swoich i ułożonego ptaka (własnego lub opiekuna ). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do kol. Tomasza Wyknera (sekretarza GS) do 15.10.2018 r.