Aktualności


slup
Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu w marcu 2018 roku Polski Klub Sokolników PZŁ Gniazdo Sokolników dokonał wpłaty na rzecz wymiany jednego ze słupów elektrycznych, które z powodu wadliwej konstrukcji zabijają dzikie rarogi. Słup został wymieniony i oznaczony. Dziękujemy wszystkim sokolnikom za wkład w ochronę rarogów.