Aktualności


Sokolniczy przemawia na KZD PZŁ - zdjęcie z archiwum redakcji "Braci Łowieckiej"
Na zaproszenie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej w XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ brał udział sokolniczy Gniazda Sokolników. W krótkim wystąpieniu odniósł się do projektu statutu PZŁ, który w żadnym punkcie nie mówi o sokolnictwie . Podkreślił, że jest to niedopuszczalne, gdyż dotyczy jednego z dwóch sposobów polowania zapisanego w ustawie Prawo Łowieckie. Zwrócił uwagę, że brak statutowych zapisów o polowaniu z ptakami łowczymi bagatelizuje pracę członków jednego z najstarszych klubów PZŁ. Zaznaczył, że sokolnictwo jako jedyna dziedzina łowiectwa zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, sokolnicy zorganizowali pierwszą w tej części Europy wystawę muzealną na temat sokolnictwa, ptaki łowcze są ozdobą wszystkich uroczystości PZŁ, a na polskim niebie dzięki pracy sokolników pojawiły się dziko żyjące sokoły wędrowne itd. Na zakończenie sokolniczy poprosił, żeby delegaci pamiętali o sokolnictwie przy uchwalaniu nowych przepisów. Nadzieją na poprawę sytuacji są autopoprawki NRŁ do statutu, wspominające w §4 o sokolnictwie. Zostały one przyjęte wraz z nowym statutem przez delegatów KZD PZŁ. Szczegółowa relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów zostanie przedstawiona na zebraniu Gniazda Sokolników. Zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji "Braci Łowieckiej" z archiwum redakcji