Aktualności


20191004_123757Obejrzyj album (liczba zdjęć: 7)
W dniach 4 i 5 października 2019 roku sokolnicy z Gniazda Sokolników wspierali obchody Krajowego Hubertusa odbywające się w Zamościu. Przez dwa dni staraliśmy się promować sokolnictwo wśród przechodniów, turystów i kolegów myśliwych uczestniczących w obchodach. Sokolnicy stanowili jedną z największych atrakcji dla osób postronnych, które bardzo chętnie korzystały z możliwości zrobienia sobie np zdjęć z ptakami łowczymi w trakcie dnia edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Jako reprezentacja Gniazda uczestniczyliśmy w konferencji naukowej pod nazwą „Zamość – Roztocze – Łowiectwo – UNESCO” dzięki czemu można było wysłuchać między innymi wykładu kol. Janusza Sielickiego o wpisaniu sokolnictwa na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. W drugim dniu delegacja Gniazda uczestniczyła w uroczystej mszy Hubertowskiej, pochodzie pocztów sztandarowych PZŁ oraz uroczystym zakończeniu obchodów połączonym z wieczorną galą.