Aktualności


Dzięki wytężonej pracy wielu kolegów sokolników i nie tylko udało się osiągnąć pierwszy mały sukces w dalszej ochronie sokolnictwa - Ministerstwo Kultury przesłało do UNESCO finalny wniosek o wpisanie polskiego sokolnictwa na światową listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Szczegóły to przeczytania pod tym linkiem