Aktualności


pzlow1
W dniu 23 lipca odbyło się w siedzibie ZG PZŁ w Warszawie spotkanie przedstawicieli Zarządu Gniazda z łowczym krajowym Pawłem Lisiakiem, kierownikiem Wydziału Hodowli, Kynologii i Sokolnictwa Markiem Pudełko oraz dyrektorem biura ZG PZŁ Grzegorzem Trojanowskim. W spotkaniu „uczestniczył” również sokół wędrowny o imieniu „Nadzieja”. Udało się poruszyć i wyjaśnić wiele kwestii poruszanych p[rzez Zarząd od dłuższego czasu. Jednocześnie rozmawiano o udziale "Gniazda Sokolników" w międzynarodowej wystawie łowieckiej mającej się odbyć jesienią na Węgrzech.