Aktualności


Flaga-Ukraina
Koleżanki i Koledzy Sokolnicy! Wszyscy jesteśmy świadomi aktualnej bardzo trudnej sytuacji w Ukrainie w związku z rosyjską agresją. Do Zarządu Gniazda dotarły sygnały, że niektórzy ukraińscy sokolnicy ze względu na powszechną mobilizację zmuszeni są niejednokrotnie do wypuszczania swoich ptaków łowczych. W związku z tym zwracają się z prośbą o pomoc w ich tymczasowym przetrzymaniu przez polskich sokolników. Apelujemy, aby osoby posiadające miejsce w wolierach i chcące pomóc naszym kolegom z Ukrainy przesłały informację do Zarządu Gniazda (osoba kontaktowa: kol. Rafał Kruk email raroh@poczta.onet.pl Tel 607204319) o ilości posiadanych miejsc w wolierach lub na siedziskach. Podobna sytuacja dotyczy również psów podsokolich. W miarę napływu informacji będziemy starali się rozdysponować ptaki pomiędzy zadeklarowanymi do pomocy sokolnikami. Z sokolniczym pozdrowieniem Chwal Ćwik, Zarząd Gniazda Sokolników