Aktualności


Egzamin dla uzyskania sokolniczych uprawnień do polowania odbędzie się w sobotę 21 maja br. o godz. 10.00 w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Wymaganą dokumentację oraz opłatę za egzamin w wysokości 150,- zł należy składać w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lesznie. Udostępniamy zbiór pytań testowych, z których będzie losowany zestaw egzaminacyjny – 50 pytań. Zwracamy uwagę na zmiany niektórych przepisów prawa łowieckiego od roku 2018 w stosunku do treści zawartej w skrypcie udostępnianym na kursach sokolniczych. Na egzaminie ustnym będą wymagane min. rozpoznawanie piór i sylwetek rodzimych gatunków ptaków drapieżnych a także umiejętności praktyczne – wiązanie, kapturzenie i zbrojenie ptaka łowczego oraz wykonanie podstawowych akcesoriów sokolniczych. Szczegółowych informacji udziela Henryk Mąka – tel. 607 851 327, e-mail: h.maka@pzlow.pl

Załączniki