Aktualności


zarzadklubu2023
W dniu 01.04.2023 r. w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków i kandydatów Polskiego Klubu Sokolników PZŁ „Gniazdo Sokolników”. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w minionym roku i otrzymał absolutoriom.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Klubu w składzie:
1. Sokolniczy – Michał Topolewski
2. Zastępca Sokolniczego – Łukasz Grzenkowski
3. Sekretarz – Jarosław Przydacz
4. Skarbnik – Milada Płomińska
5. Członek Zarządu – Michał Pszczółka.