Aktualności


Koleżanki i Koledzy!

W związku z licznymi medialnymi doniesieniami, dotyczącymi możliwości wprowadzenia zakazu / ograniczenia polowań na ptaki, Zarząd Gniazda Sokolników informuje, iż prowadzi rozmowy z władzami Polskiego Związku Łowieckiego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zarząd przedstawił Łowczemu Krajowemu (Zarządowi Głównemu PZŁ) oraz Naczelnej Radzie Łowieckiej stanowisko sokolników dotyczące spekulowanych zmian w kalendarzu polowań. Odbyliśmy konstruktywną rozmowę z Prezesem NRŁ, który zapewnił Nas o wsparciu Rady dla naszych postulatów i sokolnictwa w ogóle. Dzisiejszego dnia miało odbyć się pierwsze spotkanie Panów Łowczego Krajowego i Prezesa NRŁ z wiceministrem Mikołajem Dorożałą. O kolejnych, ewentualnych działaniach GS, NRŁ, ŁK czy MKiŚ będziemy starali się informować na bieżąco.

Załączniki