Powołanie Gniazda Sokolników

„Gniazdo Sokolników” rozpoczęło działalność

Dnia 25 listopada 1972 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał Zespół do opracowania zasad uprawiania sokolnictwa w Polsce.

9 grudnia ub. r. odbyło się w Wielkopolskim Domu Łowieckim w Poznaniu pierwsze posiedzenie Zespołu w składzie: Wacław Lesiński, Andrzej Mania, Zygmunt Pielowski, Czesław Sielicki. Uczestnicy zebrania z dużym zadowoleniem i uznaniem powitali inicjatywę Zarządu Głównego PZŁ, a w szczególności jego przewodniczącego, dr inż. Jerzego Krupki, zmierzającą do reaktywowania sokolnictwa w naszym kraju.
W chwili obecnej działa już w Tucholi przy tamtejszym Technikum Leśnym grupa sokolników (18 uczniów i pracowników tejże szkoły) pod kierunkiem kol. Czesława Sielickiego. Również Stacja Badawcza w Czempiniu w ramach swej działalności naukowej od szeregu lat zajmuje się układaniem ptaków drapieżnych do łowów. Indywidualnych prób układania ptaków łowczych podjęło się ponadto kilku myśliwych, m. in. Kol. Wacław Lesiński.
Po wyczerpującej dyskusji na temat teoretycznych i praktycznych aspektów uprawiania tego rodzaju polowania, przystąpiono do opracowywania projektu schematu organizacyjnego sokolnictwa w Polsce. Założono, że winno ono działać na zasadach klubu specjalistycznego przy naczelnych organach PZŁ i zgodnie z tradycyjnym nazewnictwem klub ten nazwać „Gniazdem Sokolników”.
Następnie wyłoniono Prezydium w składzie:

  • Prezes (Mistrz Sokolniczy) – dr Zygmunt Pielowski
  • Z-ca Prezesa (Sokolniczy do spraw szkoleniowych) – Czesław Sielicki
  • Z-ca Prezesa (Sokolniczy do spraw informacji i propagandy) – Wacław Lesiński
  • Sekretarz (Kronikarz) – Andrzej Mania
  • Członek Zarządu (Podskarbi) – Eugeniusz Mantheja

W toku dalszych obrad postanowiono, że siedzibą Klubu będzie Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, zaś jego ośrodkiem szkoleniowym Technikum Leśne w Tucholi. Na posiedzeniu przystąpiono tez do opracowywania projektu zasad działania Klubu precyzując cele, zadania, uprawnienia oraz członkostwo i organizację Klubu, jak również zasady wykonywania polowania z ptakami łowczymi.
Zarówno skład prezydium Klubu jak i opracowany statut zostały przesłane do zatwierdzenia naczelnym władzom PZŁ

 

Autor: brak danych