„Myslistwo Ptasze, dzieło z XVI w." - Antoni Waga, 1842 r.

"Myslistwo ptasze, dzieło z XVI. wieku, obejmujące wykład wszystkiego co wowczas do ptasznictwa w Polszcze należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych."