Kurs sokolniczy - Czempiń 2005

Kurs sokolniczy - Czempiń 2004

W dniach 25-29 sierpnia br, w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu odbył się doroczny kurs sokolniczy, w którym wzięło udział 15 osób z całego kraju. Teoretyczno-praktyczne szkolenie, prowadzone przez lektorów PZŁ w zakresie sokolnictwa, obejmowało całość 
zagadnień dotyczących tej dziedziny, między innymi:

  • - przepisy prawne (prawo łowieckie, ochrony przyrody, ochrony zwierząt),
  • - historia i współczesność sokolnictwa w Polsce i na świecie,
  • - biologia, rozpoznawanie i ochrona ptaków drapieżnych,
  • - warunki prawidłowego utrzymania ptaków łowczych,
  • - profilaktyka i leczenie ptaków łowczych,
  • - układanie oraz metody treningu i polowania z ptakami łowczymi ( sokoły, jastrzębie),
  • - akcesoria sokolnicze - wyrób i używanie w praktyce, 

Zaliczenie szkolenia jest jednym z warunków uzyskania uprawnień sokolniczych. Kursy sokolnicze będą wprowadzone do harmonogramu szkoleń prowadzonych w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. W przypadku szerszego zainteresowania myśliwych, kursy sokolnicze będą organizowane częściej.