Dni Sokolnictwa, Czempiń 1974

W dniach 12-13 października 1974 r. obchodzono w Czempiniu Dni Sokolnictwa. Z naszej strony w imprezie udział brali: Zienowski, Jaszewski, Psiuk, Kłaput, Gruchała, Nowakowski. M. Pokora, J. Oleszko i J. Gumiński otrzymali Karty Sokolnicze. Do Czempinia przyjechali również sokolnicy z RFN z czterema sokołami wędrownymi, z których jednego podarowali sokolnikom z Czempinia. Wszyscy sokolnicy zaprezentowali wysoki poziom układania ptaków, czego dowodem był rozkład z 9 bażantów, kuropatwy. Po łowach wieczorami odbywały się spotkania, podczas których toczyły się żywe dyskusje.

Fragmenty - „Z kart Tucholskiej Kroniki”