IV Ogólnopolskie Łowy z Sokołami, Grodno-Pelplin 1976

11 i 12 grudnia 1976 r. odbyły się 4 Ogólnopolskie Łowy z Sokołami. Odbyły się one na terenie OHZ Grodno. Koło nasze reprezentowali: M. Pinkowski – Mała, St. Wiśniewski - - Gryf, G. Jednoralski – bez im., Tomir Kubicki – Dragon, J. Brąszkowski – Karin, J. Jaszewski – Key, L. Gallus – Szatan, P. Rybicki – Kinga. Poza tym bez ptaków byli: K. Trzaskowski, M. Gromek, L. Stryj, M. Zienowski. Poza nami były tylko 2 ptaki. Cały pokot – 8 królików upolowali sokolnicy z Tucholi. Królem polowania został P. Rybicki – Kinga. W 2 dniu łowów pojechaliśmy do OHZ Pelplin, gdzie dla zgromadzonych osób przeprowadziliśmy pokaz układania i polowania z ptakami.

Fragmenty - „Z kart Tucholskiej Kroniki”