V Łowy z Sokołami, Grodno 1977

W dniach 9-11 października 1977 r. odbyły się 5 Ogólnopolskie Łowy z Sokołami. Udział w nich brali: M. Pinkowski – Kati, J. Jaszewski – Key, J. Brąszkowski – Karin, P. Rybicki – Kinga, A. Golecki – Dragon, M. Pałys – Toro, J. Szymanowicz – Kwazar, R. Miedzianowski – Engel, K. Andrzejewski – Sandra, A. Brożek – Rita, W. Świerczko – Jeny, 8 członków klubu, którzy przyjechali bez ptaków. Ptaki nasze zdecydowanie najlepiej przygotowane. Zaznaczyć należy, że najlepiej sprawdziły się dwa samczyki Kwazar i Toro, które upolowały razem 17 królików obalając tym samym mit o przewadze samic pod względem przydatności łowieckiej. W sumie upolowano 64 króliki i 5 bażantów, z czego 50 królików i 3 bażanty upolowały ptaki z naszego koła. Na łowach tych odbył się również egzamin sokolniczy, który zdali wszyscy sokolnicy nieposiadający do tej pory kart sokolniczych.

Fragmenty - „Z kart Tucholskiej Kroniki”