VI Ogólnopolskie Łowy z Sokołami, Czempiń 1978

W dniach 11-13 listopada 1978 r. w Czempiniu koło Poznania odbyły się 6 Ogólnopolskie Łowy z Sokołami, które w tym roku miały charakter szkoleniowy. W związku z tym została ograniczona ilość biorących w nich udział ptaków, chodziło bowiem o ptaki najlepsze. Z naszego koła udział wzięli następujący sokolnicy i ptaki: J. Jaszewski – Key, J. Brąszkowski i W. Stępski – Karin, A. Brożek – Rita, K. Andrzejewski – Sandra, P. Rybicki – Kinga, B. Mięsikowski – Rufus, W. Szulc – Jeny. Z siedmiu przygotowanych przez nas ptaków tylko jeden – Rufus był w pierwszym piórze. Bez ptaków na łowy przyjechali M. Pinkowski, M. Pałys, A. Golecki. W czasie trwania łowów rozszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresy układania ptaków. Obejrzeliśmy również film o próbie wolierowej hodowli jastrzębia przeprowadzonej właśnie w ośrodku w Czempiniu. Ostatniego dnia odbyły się egzaminy na kartę sokolniczą, z naszego koła przystąpili do nich B. Mięsikowski, W. Stępski i W. Szulc. Egzamin składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Wszyscy adepci zdali go pomyślnie.

Fragmenty - „Z kart Tucholskiej Kroniki”