VII Ogólnopolskie Łowy z Sokołami, Sitnica 1979

W dniach 23-25 października 1979r. na terenach obwodów kół łowieckich „Łoś” i „Sokół” w Rypinie oraz OHZ ZG PZŁ „Rypin” odbyły się Ogólnopolskie Łowy z Sokołami, których głównymi organizatorami byli Zarząd Wojewódzki PZŁ we Włocławku i Zarząd „Gniazda Sokolników” przy Zarządzie Głównym PZŁ w Warszawie. Koło nasze reprezentowali na nich następujący sokolnicy z ptakami: J. Jaszewski – Key, J. Szymonowicz – Kesz, B. Mięsikowski – Kinga, W. Stempski – Vega, J. Bajerowicz – Sandra, M. Chełminiak – Diana, bez ptaka pojechał D. Pierzchalski, którego samicę w 3 piórze skradziono.

Na łowy pojechali również zaproszeni goście z Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Atrakcja łowów były dwa sokoły, które przywieźli dc. Dr Zygmunt Pielowski i prezes Czeskiego Stowarzyszenia Sokolników Waclav Svoboda. Sokolnicy z NRD i CSRS przywieźli bardzo interesujące filmy traktujące o sztuce układania ptaków drapieżnych oraz ich biologii. 24 października na uroczystym bankiecie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz sokolnictwa. Koło nasze otrzymało wyróżnienie i nagrodę rzeczową za dotychczasową działalność. Oprócz tego indywidualnie z naszego koła został wyróżniony J. Jaszewski. Ostatniego dnia łowów po obiedzie odbyły się pokazy układania ptaków, a ostatnim akcentem tegorocznych łowów był uroczysty pokaz upolowanej zwierzyny i piknik myśliwski.

Fragmenty - „Z kart Tucholskiej Kroniki”