XXIV Ogólnopolskie Łowy z Sokołami, Ciechocinek 1996

XXIV Ogólnopolskie Łowy z Sokołami odbyły się w dniach 17-20 października 1996 roku w Ciechocinku, na terenie województwa włocławskiego. Gościła nas Ziemia Kujawska na obwodach kół łowieckich: Nr 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim, Nr 2 „Zdrój” w Ciechocinku, Nr 3 „Bażant” w Bądkowie, Nr 25 „Rogacz” w Osięcinach, Nr 255 „Wiarus” w Ciechocinku oraz OHZ ZG PZŁ „Rożniaty”. Bazą imprezy był Internat Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku. Na łowy stawiło się 61 sokolników zarówno z Polski jak i z Niemiec i Rosji. Z tej grupy zaledwie 32 osoby przyjechały z ptakami łowczymi. Podczas łowów swoje umiejętności łowieckie prezentowały 24 jastrzębie i 13 sokołów, a pomagało im w tym 11 psów podsokolich. Z tej wydawałoby się pokaźnej liczby ptaków, zaledwie 1 sokół i 8 jastrzębi (!) wykazało się przynajmniej 1 skutecznym atakiem podczas dwóch dni łowów. Dodam fakt, że z tej puli jeden sokół i jeden jastrząb będące własnością niemieckiego sokolnika polowały tylko na gawrony, a jednego jastrzębia z Polski interesowały tylko zające. Na resztę, tj. 6 ptaków przypadły ułowione bażanty i kuropatwa. Spośród sokolników, którzy przywieźli te jastrzębie, CZTERECH (!) przyjechało z psami. Przytaczam te dane, gdyż obrazują one sytuację panująca na łowach już od kilku lat. Spośród nas poluje i są to przeważnie ci, którzy posiadają psy podsokole. Wynikiem dwóch dni łowów był pokot ułożony z 2 zajęcy, 16 bażantów, kuropatwy i 10 gawronów. W imieniu Organizatorów chciałbym podziękować myśliwym w/w kół oraz innym osobom za pomoc w organizacji tych łowów

Krzysztof Staniszewski