Aktualności

Konkurs Latwcowy - noclegi

Osoby, które mają problemy z dodzwonieniem się na podany w komunikacie numer służący do zamawiania noclegów podczas konkursu latawcowego mogą również korzystać z numeru komórkowego 793 678 900.

Zaproszenie na 43 Międzynarodowe Łowy z Sokołami - kandydaci i członkowie Gniazda

Członkowie i Kandydaci do Gniazda Sokolników proszeni są o zapoznanie się z komunikatem 6/2016 oraz załącznikami dostępnymi w dziale Komunikaty Zarządu (widoczne po zalogowaniu).

Zaproszenie na 43 Międzynarodowe Łowy z Sokołami - osoby spoza Gniazda

Osoby pragnące uczestniczyć w 43 Łowach z Sokołami, które nie są kandydatami ani członkami Gniazda Sokolników mogą zgłosić chęć uczestnictwa za pomocą załączonego formularza. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem i postępowanie według instrukcji zawartych w zaproszeniach i zgłoszeniu.

Załączniki

Konkurs Latawcowy 2016

W dniu pierwszego października br. w Tucholi, odbędą się Zawody Latawcowe i Trialu. Będą one połączone z obchodami 45- lecia istnienia Szkolnego Koła Sokolniczego „Raróg” działającego przy ZSL w Tucholi. Zawody są imprezą klubową dla członków i kandydatów „Gniazda Sokolników”. Plan zawodów jak i uroczystości przedstawia się następująco:
09.00 – przyjazd i rejestracja uczestników konkursu
10.00 – otwarcie konkursu na dziedzińcu szkoły
10.45 - wyjazd w pole
11.00 - rozpoczęcie konkursu
14.00 - posiłek w polu
14.30 - cd. konkursu
16.00 - zakończenie konkursu – przejazd do szkoły
16.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród , obchody 45-lecia Koła Sokolników "RARÓG"
19.00 - kolacja
22.00 - nocleg
08.00 - śniadanie
10.00 - wyjazd
W związku z obchodami najstarszego Koła szkolnego, będącego zarazem kolebką współczesnego polskiego sokolnictwa, Zarząd „Gniazda Sokolników” organizuje spotkanie „Seniorów sokolnictwa”.
Obserwacja konkursu latawcowego jest dostępna dla osób z poza „Gniazda Sokolników”. Koszt posiłku w polu 10 zł. W/w osoby dokonują zgłoszenia do 15.09.2016 r. u kol. Tomasza Wyknera. Pozostała część spotkania tylko i wyłącznie dla zaproszonych gości, członków i kandydatów GS, uczniów TL oraz zgłoszonych osób towarzyszących. Dokładne informacje znajdują się w Komunikacie 5/2016 r.

Egzamin na uprawnienia sokolnicze - kurs 2016 r.

Osoby, które będą brały udział w Kursie Sokolniczym 2016 r., mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia sokolnicze w dniu 27.08.2016 r. o godz. 11.00. Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić w ZO PZŁ w Lesznie (patrz poprzednia wiadomość) z zaznaczeniem, że zaświadczenie o odbyciu kursu w 2016 r. zostanie przedstawione komisji w dniu egzaminu.

Egzamin na uprawnienia sokolnicze

Zarząd Gniazda Sokolników informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r o godzinie 11.00 w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu odbędzie się egzamin na uprawnienia sokolnicze. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 22.08.2016 na adres:
Zarząd Okręgowy w Lesznie ul.Strzelecka 13 64-100 Leszno
lub mailowo: zo.leszno@pzlow.pl

Potrzebne dokumenty to:
1. Kopia (skan) legitymacji PZŁ
2. Kopia (skan) Dowodu osobistego
3. Zgoda macierzystego Zarządu Okręgowego na odbycie egzaminu na uprawnienia sokolnicze w Zarządzie Okręgowym w Lesznie
4. Zaświadczenie o odbyciu kursu sokolniczego (kopia-skan)
5. Opłata za egzamin w kwocie 150 zł na rachunek bankowy:
BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890
Zarząd Okręgowy w Lesznie ul.Strzelecka 13 64-100 Leszno

Wszystkie pytania związane z w/w dokumentacją należy kierować do ZO PZŁ w Lesznie.

Powyższa informacja dotyczy osób, które były na kursach sokolniczych do 2015 roku włącznie. Osoby zapisane na kurs sokolniczy, który odbędzie się w 2016 r. proszone są o sprawdzanie informacji ( aktualności ) na stronie Gniazda Sokolników, ponieważ nie zapadła decyzja czy będą mogły zdawać egzamin w dniu 27.08.2016 r.

Kurs Sokolniczy w Czempiniu - 23-27.08.2016

Informujemy, że tegoroczny kurs sokolniczy w Czempiniu odbędzie się w dniach 23 do 27 sierpnia 2016r. Szczegóły można znaleźć na stronie Stacji lub klikając w poniższy link

Walne Zebranie Gniazda Sokolników 03.04.2016

Walne Zebranie Gniazda 03 04 2016 r
W dniu 03.04.2016 w Czempiniu odbyło się Walne Zebranie Gniazda Sokolników. Termin zebrania został zmieniony w związku z pogrzebem kol. Edwarda Papiernika. W zebraniu brało udział 38 członków i 20 kandydatów Gniazda oraz delegacje Techników Leśnych z Tucholi i Rogozińca. Gościem specjalnym był opiekun Gniazda z ramienia ZG PZŁ kol. Bartłomiej Popczyk. W pierwszej części zebrani a odczytane zostały sprawozdania (merytoryczne i finansowe) z działalności Gniazda w 2015 roku. Po przedstawieniu protokołu Komisji rewizyjnej oraz dyskusji nad sprawozdaniami, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium. W dalszej części spotkania omówiono zadania Gniazda na rok 2016. Rozpoczęto również dyskusję nad materiałem roboczym pt: „Etyka sokolnicza” przygotowanym przez kolegów Zbigniewa Bonczara i Krzysztofa Szpetkowskiego. W trakcie zebrania podjęto 7 uchwał. Uchwalono między innymi, że składka członkowska musi być wpłacona na konto Gniazda do 31 marca roku , którego dotyczy. Zobowiązano Zarząd do przygotowania zmian w Regulaminie dotyczących członków wspierających.
W przerwie zostało zrobione wspólne zdjęcie.

Pogrzeb kol. Edwarda Papiernika i pośmiertne odznaczenie

edwardpapiernik1Obejrzyj album (liczba zdjęć: 3)
W dniu 02.04.2016 r. pożegnaliśmy kol. Sokolnika Edwarda Papiernika. W pogrzebie uczestniczyła delegacja ponad 30 sokolników, większość z ptakami łowczymi na rękawicy. Wzruszające wspomnienie o Edku wygłosił kol. Marek Pinkowski. Kiedy przy dźwiękach sygnału Darz Bór granego przez kolegów Henryka Mąkę, Jacka Smoczyńskiego i Michała Kołacińskiego nad grobem zaczął krążyć sokół Krzysztofa Domańskiego z wielu oczu popłynęły łzy.
Sokolnictwo jest sztuką. Edek był prawdziwym Artystą. Walne Zebranie w dniu 03.04.2016 r przyznało kol. Edwardowi Papiernikowi odznaczenie „Złoty Karnal”.

„Chwal Ćwik”

Zebranie Organizacyjne dla Kandydatów na Stażystów Gniazda Sokolników - zmiana terminu

W związku ze śmiercią naszego kolegi Edwarda Papiernika i przesunięciem Walnego Zjazdu na niedzielę informujemy iż spotkania organizacyjne dla Kandydatów na Stażystów Gniazda Sokolników zostają przesunięte na sobotę (2 kwietnia) godz. 20.00 oraz niedzielę (3 kwietnia) godz. 15.00. Liczymy na zrozumienie zmiany spowodowanej tak smutnymi okolicznościami.
Jednocześnie przypominamy, iż Stażystów Gniazda Sokolników obowiązuje uczestnictwo w Walnym Zebraniu, które odbędzie się w niedzielę.