Aktualności

Spotkanie robocze w Zarządzie Głównym PZŁ

W dniu 23.11.2015 r. na prośbę Zarządu „Gniazda Sokolników” odbyło się spotkanie robocze w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie. Gospodarzem spotkania był opiekun Gniazda z ramienia ZG PZŁ kol. Bartłomiej Popczyk . Zarząd GS reprezentowali: Adam Dopierała, Rafał Kruk, Tomasz Wykner , Marek Woźniak. Głównym celem spotkania było złożenie preliminarza finansowego na rok 2016. Zgodnie z regulaminem dokument ten powinien zostać złożony w ZG PZŁ do końca 2015 roku. Niestety w ostatnich latach był składany z kilkumiesięcznym opóźnieniem . Terminowe i osobiste przedstawienie preliminarza dało możliwość przedstawienia potrzeb GS i negocjowania jego wysokości. Poza tym podsumowano 42 Łowy Z Sokołami , które przebiegły w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Przekazano znaczki pamiątkowe z łowów – jeden z nich trafił do gabloty z pamiątkami znajdującej się w bibliotece. Rozmawiano również na temat działań jakie podejmie Zarząd GS w związku z wpisaniem polskiego sokolnictwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury.Omówiono również bieżącą sytuację finansową GS, która dzięki zaangażowaniu skarbnika GS nie budzi zastrzeżeń, a cała dokumentacja finansowa i księgowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu Zarząd spotkał się z Główną Księgową. Ważnym tematem dyskusji był kurs sokolniczy oraz egzamin na uprawnienia sokolnicze. Na prośbę Zarządu udzielono informacji na temat procedury przyznawania odznaczeń łowieckich. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy dobrej kawie.

Sokolnictwo Niematerialnym Dziedzictwem Kulturowym w Polsce

pismoObejrzyj album (liczba zdjęć: 4)
Z przyjemnością informujemy iż z dniem 12 października 2015 sokolnictwo zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. To ogromny sukces zabezpieczający naszą pasję na przyszłość. Szczególne podziękowania dla zespołu osób, które się do tego przyczyniły pod kierunkiem kol. Janusza Sielickiego. W dniu 11 listopada odbyło się mała uroczystość z tej okazji - był tort i wspólne świętowanie sukcesu.

Światowy Dzień Sokolnictwa 2015

WFD_2015
Z okazji Światowego Dnia Sokolnictwa składamy wszystkim sokolnikom życzenia wysokich lotów, udanych łowów oraz tyle samo założeń kaptura co jego zdejmowania. W załączeniu można pobrać list Prezydenta IAF do sokolników (w wersji angielskiej) Chwal Ćwik!

Załączniki

ŁOWY Z SOKOŁAMI 2015 - UPRAWNIENIA

Przypominamy, że każdy sokolnik polujący z ptakiem w trakcie 42 łowów MUSI mieć ze sobą ważną legitymację PZŁ oraz zezwolenie ministerialne. W/w dokumenty będą sprawdzane przez organizatorów polowania w chwili rejestracji.

42 Łowy z Sokołami - wieczór dyskusyjny

Zachęcamy wszystkich do wygłoszenia prelekcji na wieczorach dyskusyjno - filmowych organizowanych podczas Łowów z Sokołami. Osoby pragnące wygłosić wykład / prezentację czy nawet wyświetlić zdjęcia z poprzednich imprez sokolniczych proszone są o kontakt z organizatorami. Za najciekawsze prelekcje przewidujemy nagrody.

Łowy 2015 - opłata organizacyjna

Przypominamy, że na konto Stacji PZŁ w Czempiniu wpłacamy TYLKO OPŁATĘ ORGANIZACYJNĄ! Płatności za pobyt i biesiadę wpłaca się u Właścicieli obiektu w dniu przyjazdu na łowy.

Łowy 2015 - ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń na łowy upływa dnia 23.10.2015 r. Za osobę zgłoszoną uważa się tę, która wysłała zgłoszenie i wpłaciła wpisowe na konto Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Wpłata musi być zaksięgowana na koncie w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2015 r. W celu ułatwienia pracy koledze Rafałowi Krukowi wszystkich chętnych prosimy o szybkie wypełnienie w/w formalności.

Festiwal Sokolnictwa

IMG_6339Obejrzyj album (liczba zdjęć: 20)
W załączeniu przekazujemy krótkie podsumowanie z udziału delegacji Gniazda Sokolników w Festiwalu Sokolnictwa organizowanym przez Białostockie Muzeum Wsi. Zachęcamy również do zapoznania się z fotorelacją.

Załączniki

EGZAMIN NA CZŁONKA GNIAZDA SOKOLNIKÓW

Dnia 12.11.2015 w trakcie 42 łowów z sokołami odbędzie się egzamin na członka Gniazda Sokolników. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, powinny przesłać (e-mail) do 31.10.2015 na adres Sekretarza Gniazda:

  • 1. zgłoszenie - wniosek

  • 2. kopię legitymacji PZŁ (dotyczy osób, które w trakcie stażu zostały członkami PZŁ)

  • 3. potwierdzenie uprawnień sokolniczych PZŁ

  • 4. wypełnioną KARTĘ KANDYDATA

  • Konferencja na temat sokolnictwa

    W związku ze zbliżającą się międzynarodową konferencją naukową: Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie, która odbędzie się w Supraślu w dniach 16-17 października br. w załączeniu udostępniamy szczegółowe informacje dotyczące konferencji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: www.sokolarnia.edu.pl i www.bialostockiemuzeumwsi.pl oraz pod numerem telefonu: +48 731 418 561. Zapraszamy serdecznie do udziału i prosimy o upowszechnianie informacji.

    Załączniki