Aktualności

Mamy vice-prezydenta IAF !

IAF Presidents 2016
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kol. Janusz Sielicki będący członkiem i delegatem Gniazda Sokolników do IAF został wybrany vice-prezydentem tej organizacji. Składamy serdeczne gratulacje! Chwal Ćwik!
Na zdjęciu widać kol. Janusza wraz z prezydentem IAF i pozostałymi vice prezydentami.

Nowy Komunikat Zarządu

W dziale Komunikaty Zarządu został zamieszczony Komunikat nr 2/2015 omawiający między innymi kwestie tegorocznych Łowów z Sokołami. Komunikat został również rozesłany drogą emailową. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Festiwal Sokolniczy w Białostockim Muzeum Wsi

Festyn Sokolniczy plakat A1
W dniach 12-13 września 2015 roku w Białostockim Muzeum Wsi odbędzie się pierwszy na Podlasiu Festiwal Sokolniczy. W pierwszym dniu festiwalu zostanie zorganizowany konkurs latawcowy połączony z wyścigami ptaków sokolniczych. W drugim dniu odbędą się pokazy różnych gatunków ptaków drapieżnych, prezentacja kuchni i muzyki myśliwskiej. Na zakończenie Festiwalu wystąpi zespół Carrantuohill.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie latawcowym oraz wyścigach ptaków sokolniczych proszone są o zapoznanie się z regulaminem i wysłanie do 24.07.2015 r. karty zgłoszenia na adres organizatora.
Organizatorzy zapraszają również na konferencję poświęconą problematyce sokolniczej, która odbędzie się w październiku. Szczegóły można znaleźć w załączeniu.

Załączniki

Zebranie Zarządu Gniazda Sokolników 04.07.2015

W dniu 04.07.2015r. odbyło się zebranie zarządu Gniazda Sokolników. W zebraniu brał również udział członek komisji rewizyjnej kol. Marcin Szymczak. Na początku każdy z członków zarządu złożył sprawozdanie z dotychczas wykonanych prac. Na pochwałę zasługuje praca skarbnika Gniazda kol. Marka Woźniaka włożona w uporządkowanie finansów klubu. Między innymi okazało się, że zaległości składkowe z lat 2010-2014 wynoszą ponad 7000 zł! W związku z tym ustalono jakie czynności, zgodnie z regulaminem, zostaną podjęte w celu zmobilizowania Kolegów (dłużników) do wpłacenia zaległych składek. Na podstawie stworzonej przez sekretarza Gniazda bazy danych omówiono problem z aktualizacją listy członków. Na liście znajdują się koleżanki i koledzy, z którymi Klub nie ma kontaktu od wielu lat ( brak adresu, numeru telefonu, niezapłacone składki itd.). Propozycja rozwiązania problemu zostanie przedstawiona w najbliższym komunikacie. Napisany został regulamin łowów, który zostanie przekazany Kolegom wraz z komunikatem. Zastępca sokolniczego przedstawił przygotowania do tegorocznych łowów. Organizacji konkursu latawcowego 2015 podjęli się koledzy Łukasz Grzenkowski i Marcin Szymczak. Na końcu zebrania przygotowano listę spraw do omówienia w ZG PZŁ na spotkaniu w dniu 08.07.2015, na które został zaproszony zarząd Gniazda Sokolników. Zebranie odbyło się w Złotówku, gdzie gościli nas Sylwia i Krzysztof Hulewiczowie.

Kurs sokolniczy 2015

Kurs sokolniczy w Czempiniu odbędzie się w dniach 24-28.08.2015r. Dokładne informacje: www.czempin.pzlow.pl

Nowy numer czasopisma IAF

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zakupu nowego numeru czasopisma IAF Journal (czasopismo jest w języku angielskim). Zakupu ze zniżką można dokonać online klikając w poniższy link

Posiedzenie Zarządu Maj 2015

Dnia 01.05.2015 r. w Złotówku odbyło się zebranie Zarządu Gniazda. W zebraniu brali udział wszyscy członkowie zarządu. Między innymi omówiono dokumentację (również finansową) przekazaną przez poprzedni Zarząd. Rozdzielono zadania dotyczące bieżącej działalności Gniazda. Zdecydowno o konieczności napisania regulaminu łowów, którego przestrzeganie będzie bezwzględnym warunkiem udziału w międzynarodowych łowach z sokołami. O wszystkich uchwałach Zarządu członkowie Gniazda zostaną poinformowani w oficjalnym komunikacie.

Aktualności z działań zarządu - Kwiecień 2015

I. Przekazanie dokumentacji


W dniu 10.04.2015 r. na spotkaniu w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu koledzy Krzysztof Staniszewski i Henryk Mąka przekazali oficjalnie kolegom Adamowi Dopierale i Rafałowi Krukowi segregatory z dokumentacją i przedmioty będące własnością Gniazda. (A.D.)

II. Wizyta w SGGW


W dniu 11.04.2015 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły sią wykłady dotyczące ptaków drapieżnych i sokolnictwa, zorganizowane przez Koleżanki i Kolegów z Koła Naukowego „ AVES”. Wykład pt. „Podstawy sokolnictwa” wygłosił kol. Henryk Mąka, dzieląc się swoja szeroką wiedzą na tematy sokolnicze. W trakcie wykładu podkreślił, że sokolnictwo to sztuka układania i polowania z ptakami łowczymi. Niezwykłe zainteresowanie wzbudził wykład kol. Zbigniewa Bonczara pt. „Etyka sokolnicza”. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo ciekawy sposób przekazania trudnego tematu oraz wspaniały kontakt wykładającego ze słuchaczami. Wykład pt. „Psy podsokole” przygotował kol. Krzysztof Staniszewski. Bogato ilustrowany zdjęciami był wykład kol. Jarosława Przydacza opisujący Międzynarodowy Festiwal Sokolniczy w Abu Dhabi w 2014. Na wykłady zaproszony został Zarząd Gniazda Sokolników, który reprezentowali Adam Dopierała i Rafał Kruk. Wspaniała organizacja oraz atmosfera w trakcie II edycji konferencji „ Świat Szponiastych Łowców” jest wynikiem wielkiego zaangażowania członków Koła „AVES”. Wszystkim zainteresowanym polecamy udział w następnych edycjach.(A.D.)

III. Huberus EXPO 2015


W dniach 24-26.04.2015 r. Gniazdo Sokolników brało udział w Międzynarodowych Targach Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015. Jak co roku do dyspozycji Gniazda oddano stoisko, na którym prezentowane były ptaki łowcze: rarogi, sokoły wędrowne, białozór i orzeł przedni. Szczególne zainteresowanie ptaki budziły oczywiście wśród dzieci, dla których dzięki uprzejmości kol. Dariusza Poznańskiego przeznaczona była publikacja jego autorstwa pt. „Nasze ptaki drapieżne i sowy”. Na głównej scenie dwukrotnie odbyła się prezentacja sokolnicza poprowadzona w mistrzowski sposób przez kol. Piotra Adamiaka. Kolega Piotr ubrany był w barwny strój szlachecki nadający jeszcze większej rangi prezentacji Gniazda. Od wielu lat niezastąpionym uczestnikiem imprezy jest kol. Krzysztof Domański i jego ptaki łowcze. Zachwyt wywoływała trudna do udźwignięcia na rękawicy 7.5 kilogramowa samica orła przedniego. Pokaz lotu rarożycy „Róży” zaparł dech w piersiach widowni , ale również biorących udział w pokazie sokolników. W pracy przy organizacji pobytu brali również udział koledzy z Warszawy: Bartek Prokop i Rafał Dąbrowski a pomocą służyli członkowie koła „AVES”. Zarząd Gniazda reprezentowali Tomasz Wykner i Adam Dopierała.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, Czempiń 28.03.2015 r.

Dnia 28.03.2015 r. w Czempiniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gniazda Sokolników. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu Gniazda, Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Gniazda do IAF, które zostały przyjęte przez członków Gniazda. Zarząd uzyskał absolutorium z działań w roku 2014. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy zarząd Gniazda w składzie: sokolniczy –Adam Dopierała, zastępca sokolniczego-Rafał Kruk, sekretarz-Tomasz Wykner, skarbnik-Marek Woźniak, członek zarządu-Adam Mroczek. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący-Piotr Adamiak, członkowie: Łukasz Grzenkowski, Marcin Szymczak. Delegatem do IAF pozostał kol. Janusz Sielicki. W imieniu Członków Gniazda, ustępującemu Zarządowi, za dotychczasową pracę podziękował Adam Dopierała. W trakcie zebrania dyskutowano również o bieżących sprawach, dokładny przebieg obrad opisuje protokół zamieszczony na stronie Gniazda. Po zebraniu wszyscy wzięli udział w poczęstunku, za którego przygotowanie dziękujemy Żonie kol. Henryka Mąki. (A.D.)

II edycja Konferencji "Świat Szponiastych Łowców"

II_edycja_Konferencji

Koło Naukowe Aves serdecznie zaprasza na

II edycję Konferencji "ŚWIAT SZPONIASTYCH ŁOWCÓW".

Jedyna taka konferencja w Polsce o tematyce dotyczącej ptaków drapieżnych i sokolnictwa.
Projekt ten adresowany jest do szerokiego grona odbiorców - hodowców, specjalistów i sokolników, studentów kierunków przyrodniczych, pasjonatów oraz osób zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami.
Jako pierwsi wychodzimy z inicjatywą zorganizowania konferencji o takiej tematyce. Przewidujemy obecność wielu osób ściśle związanych ze środowiskiem naukowym, sokolniczym i hodowlanym.
Udział w tym jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciu jest bezpłatny, a realizować go możemy jedynie dzięki pomocy ludzi wrażliwych na piękno i przyrodę, rozumiejących potrzebę wspierania takich działań.

Lista zgłoszonych prelegentów do II edycji Konferencji ,,Świat Szponiastych Łowców” i wstępne tematy:
1. Podstawy sokolnictwa - Henryk Mąka (Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu)
2. Etyka sokolnicza - prof. Zbigniew Bonczar (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
3. Psy podsokole - Krzysztof Staniszewski (reprezentant Gniazda Sokolników)
4. Ptaki drapieżne w ,,Ptasim Azylu”. Fizjologia i anatomia ptaków drapieżnych - dr Agnieszka Czujkowska, dr Andrzej Kruszewicz, (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)
5. Sowy Polski – stan populacji i ochrona (reprezentant SOS)
6. Avioterapia - Pavel Michal (gość zagraniczny)
7. The 2014 International Festival of Falconry, Abu Dhabi- Jarosław Przydacz (reprezentant Gniazda Sokolników)

Szczegółowy PROGRAM w załączniku

11 kwietnia 2015r., rozpoczęcie o godzinie 9:00, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa, Budynek 23, aula I, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

WSTĘP WOLNY!
Brak zapisów!

Więcej informacji
Facebook: II edycja konferencji ,,Świat Szponiastych Łowców”
Mail: kolonaukoweaves@gmail.com

Załączniki