Wacław Konstanty Lesiński (1921-1993) - myśliwy, kynolog, sokolnik

Wacław Konstanty Lesiński urodził się na Kujawach, jego ojciec i dziadek byli myśliwymi. W 1945 r. on sam został myśliwy, a w 1946 r, założył rodzinę. Jako absolwent przedwojennej Szkoły Zdobniczej w Poznaniu, cały swój talent i umiejętności poświęcił wielkopolskiej kulturze i łowiectwu. 

Był krajowym i międzynarodowym sędzią kynologicznym. Napisał tez książkę pt. "Ogary" i dlatego często mawiał, że "polowanie bez psa, to jak taniec bez muzyki". Wspólnie z płk. Piotrem Kartawikiem reaktywował ogara polskiego. Zabiegał również o udział ogarów w takich filmach jak "Janosik" i "Gniazdo". Wraz z Czesławem Sielickim i Zygmuntem Pielowskim założył także "Gniazdo Sokolników". W 1957 r. opracował scenariusz i zorganizował I Wystawę Łowiecką w Poznaniu. 

Oprócz tego był propagatorem Dziewanny - słowiańskiej patronki myśliwych. Znany malarz i myśliwy Włodzimierz Korsak był jego przyjacielem. Najwyższe odznaczenie jakie Wacław K. Lesiński otrzymał to "POLONIA RESTITUTA". W latach siedemdziesiątych W. Lesiński był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu, a za swe zasługi dla PZŁ otrzymał "ZŁOM".

Opracował: Jerzy Tarkowski

undefined