Z zakresu prawa łowieckiego (wykonywanie polowania)

Przepisy odnoszące się do polowania z ptakami drapieżnymi:

 

 • • wymagane jest członkostwo w Polskim Związku Łowieckim (podstawowe uprawnienia myśliwskie) •    należy odbyć szkolenie i złożyć egzamin uzyskując uprawnienia sokolnicze
 • • konieczne jest posiadanie zezwolenia na łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych wydawane przez Ministra Środowiska (po spełnieniu powyższych wymogów)
 • • niezbędne jest również posiadanie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego (nie dotyczy polowań zbiorowych)

 

Podstawa prawne:

 

 • 1. Ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995r.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
 • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r.
  w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r.
  w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r.
  w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.