Przepisy prawne

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie sokolnictwa obowiązują dwie grupy przepisów:

- z zakresu ochrony przyrody (utrzymanie i obrót ptakami drapieżnymi),

- z zakresu prawa łowieckiego (wykonywanie polowania).

 

Opracował: Rafał Kruk