Regulamin Konkursu Latawcowego Sokołów organizowanego przez Gniazdo Sokolników PZŁ

§1

W konkursie może wziąć udział osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa w dniu zawodów w czasie do jednej godziny od ich rozpoczęcia, oraz posiada jednego lub kilka ptaków ułożonych „do latawca”.

§2

Przeprowadzenie konkursu oraz ocenę wykonania konkurencji latawcowej dokonuje czteroosobowa komisja sędziowska wyznaczona przez Zarząd Gniazda (Przewodniczący Komisji Sędziowskiej i 3 członków).

§3

Przed przystąpieniem do konkursu komisja sędziowska dokonuje losowania kolejności startowych spośród zgłoszonych ptaków.

§4

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest przywieźć własny latawiec oraz wabidełko. W przypadku braku własnego latawca komisja udostępni latawiec i wabidełko.

§5

Konkurs polega na jak najszybszym osiągnięciu przez ptaka pułapu 250 m, i złapaniu zawieszonego pod latawcem wabidełka.

§6

Podział na grupy:
I. Klasa OTWARTA (sokoły bez względu na gatunek)
II. Klasa MISTRZOWSKA - wyłącznie dla ptaków, które w latach poprzednich wygrywały w klasie OTWARTEJ. Udział w tej klasie jest obligatoryjny - tzn. ptaki te nie mogą być zgłaszane już do klasy OTWARTEJ.

§7

Zasady przeprowadzenia konkursu:

  1. Dla przeprowadzenia konkursu w porównywalnych warunkach komisja przygotuje linkę o długości 250 m, która będzie użyta dla wszystkich startujących ptaków.
  2. Każdy uczestnik ma prawo do doczepienia do linki swojego latawca i wabidełka. W przypadku braku własnego latawca komisja udostępni latawiec i wabidełko.
  3. Konkurs rozpoczyna się od zawodnika z pierwszym numerem startowym.
  4. Rozpoczęcie pomiaru czasu liczy się od momentu wystartowania ptaka z rękawicy a kończy w momencie złapania wabidełka.
  5. Pomiaru czasu dokonuje jednocześnie czterech członków komisji sędziowskiej na stoperach elektronicznych.
  6. Wynik konkurencji – czas dolotu do wabidełka, oblicza się poprzez odrzucenie dwóch skrajnych pomiarów (najkrótszy i najdłuższy), oraz uśrednienie dwóch pozostałych (środkowych).
  7. W przypadku ewidentnych trudności w wykonaniu przez ptaka zadania, związanymi z obecnością innych dzikich ptaków drapieżnych w okolicy latawca (pustułki, myszołowy itp.), zawodnikowi przysługuje prawo do ponownej próby na końcu listy startowej.
  8. Start ptaka do latawca może być powtórzony (uwzględniając powyższe utrudnienia) tylko jeden raz.
  9. Każdy ptak puszczany podczas konkursu musi posiadać sprawny nadajnik telemetryczny.
  10. limit czasu 5 min - komisja sędziowska ma prawo - po upływie limitu czasowego (5 min.) - przerwać lot tym sokołom, które nie podejmują realnej próby dolecenia do latawca,

§8

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody, natomiast wszyscy startujący okolicznościowe dyplomy.