Regulamin Konkursu Trialu (sokołów i jastrzębi) organizowanego przez Gniazdo Sokolników PZŁ

§1

W konkursie może wziąć udział osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa w dniu zawodów w czasie do jednej godziny od ich rozpoczęcia, oraz posiada jednego lub kilka ułożonych ptaków.

§2

Przeprowadzenie konkursu oraz ocenę wykonania konkurencji trialu dokonuje czteroosobowa komisja sędziowska wyznaczona przez Zarząd Gniazda (Przewodniczący Komisji Sędziowskiej i 3 członków).

§3

Przed przystąpieniem do konkursu komisja sędziowska dokonuje losowania kolejności startowych spośród zgłoszonych ptaków.

§4

Konkurs polega na jak najszybszym pokonaniu w locie poziomych ustalonego przez komisję sędziowską dystansu. Dany ptak może starować maksymalnie 2 razy (drugi lot jest dowolny – sokolnik powinien zgłosić chęć jego wykonania komisji sędziowskiej po pierwszym locie). W przypadku dwóch lotów – w konkursie liczy się lepszy czas!

§5

Podział na grupy:
I. Grupa SOKOŁÓW (bez względu na gatunek) – dystans 300 metrów, II. Grupa JASTRZĘBI – dystans 200 metrów.

§6

Zasady przeprowadzenia konkursu:

  1. Dla przeprowadzenia konkursu w porównywalnych warunkach komisja ustala trasę przelotu – kierując się zasadą lotu „pod wiatr”. Na początku ustawione zostanie siedzisko bramkowe (start). Na końcu wyznaczonego dystansu zostanie na ziemi rozciągnięta taśma (linia mety).
  2. Sokolnik (lub jego pomocnik) może posadzić ptaka na siedzisku bramkowym, lub stojąc za siedziskiem - puścić go z rękawicy (bez nadawania prędkości początkowej!). Sokolnik (lub jego pomocnik) przywołujący ptaka, zajmuje pozycję za linią mety i przywołuje ptaka sposobami sokolniczymi (rękawica, wabidło, etc). Wyklucza się możliwość wykorzystania do tego celu żywych zwierząt!!!
  3. Konkurs rozpoczyna się od zawodnika z pierwszym numerem startowym.
  4. Rozpoczęcie pomiaru czasu liczy się od momentu wystartowania ptaka z Siedziska lub rękawicy a kończy w momencie przekroczenia linii mety.
  5. Pomiaru czasu dokonuje jednocześnie czterech członków komisji sędziowskiej na stoperach elektronicznych.
  6. Wynik konkurencji – czas przelotu, oblicza się poprzez odrzucenie dwóch skrajnych pomiarów (najkrótszy i najdłuższy), oraz uśrednienie dwóch pozostałych (środkowych). W przypadku dwóch lotów – do klasyfikacji przyjmuję się krótszy czas przelotu.
  7. W przypadku ewidentnych trudności w wykonaniu przez ptaka zadania, związanymi z obecnością innych dzikich ptaków drapieżnych w okolicy latawca (pustułki, myszołowy itp.), zawodnikowi przysługuje prawo do ponownej próby na końcu listy startowej.
  8. Powtórzenie lotu (uwzględniając powyższe utrudnienia) może się odbyć tylko jeden raz.
  9. Każdy ptak puszczany podczas konkursu musi posiadać sprawny nadajnik telemetryczny.

§7

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody, natomiast wszyscy startujący okolicznościowe dyplomy.