Hybrydy

Hybrydy - ptaki będące mieszańcami różnych gatunków ptaków drapieżnych. Ich nazwy wywodzą się od skrótów anglojęzycznych nazw gatunków, od których pochodzą.

Najpopularniejsze z nich to:
Gyr/peregrine - krzyżówka białozora z sokołem wędrownym.
Gyr/saker- krzyżówka białozora z rarogiem.
Pere/saker- krzyżówka sokoła wędrownego z rarogiem.
Perlin - krzyżówka sokoła wędrownego z drzemlikiem.

Hybrydy białozora są ptakami niewiele mniejszymi niż czyste białozory, jednak mają znacznie wyższą od nich odporność na czynniki chorobotwórcze. Między innymi, dlatego są cenione w krajach arabskich, gdzie klimat nie sprzyja czystym białozorom.

W Polsce wolna posiadać i polować z hybrydami, jednak ich hodowla jest zabroniona.[DD]