Ochrona biologiczna

Ochona biologiczna - lotnisko

Coraz częściej, sokolnicy są także zatrudniani do tzw. ochrony biologicznej. Duże ilości ptactwa występujące na danych obiektach stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, czynią znaczące szkody lub też są niepożądane ze względów higienicznych. Natomiast regularne pojawianie się tam sokoła czy jastrzębia (jako naturalnego wroga) skutecznie zniechęca potencjalne ofiary do takich miejsc, a przynajmniej znacznie ogranicza ich liczbę.

Sokolnicy wykonują ochronę biologiczną m.in.:

- na lotniskach (zarówno cywilnych jak i wojskowych) - obecnie wiele zarządów lotnisk w Polsce korzysta z tej usługi. Na tego typu obiektach podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa samolotom (zarówno lądującym jak i startującym) przed zderzeniami z ptakami bytującymi na terenie lotniska.

- na składowiskach odpadów - wysypiska śmieci są idealnym miejscem żerowania dla wielu ptaków, głównie mew, gawronów, kruków. Dla nich jest to źródło alternatywnego "pokarmu" - który szczególnie w upalne dni może stanowić zagrożenie np. epidemiologiczne. Rozlatujące się później ptaki po znacznym obszarze mogą roznosić np. choroby - co stanowi jedno z głównych zagrożeń.

- na plantacjach rolniczych (najczęściej upraw borówki amerykańskiej, czereśni, wiśni, aronii, etc.)  duży areał upraw oraz silna presja ptaków szczególnie w okresie dojrzewania owoców – powodują znaczne szkody materialne. Ptaki sokolnicze są praktycznie jedynym skutecznym sposobem zabezpieczania tego typu upraw przez żerowaniem.

- w zakładach np.: przetwórstwa żywności, magazynach, halach - szczególnie tam, gdzie proces produkcji lub przechowywanie produktów wymusza utrzymanie wysokich standardów higieny i czystości sanitarnej.

- związaną z płoszeniem gołębi z budynków (szczególnie z obiektów zabytkowych etc.)[KS]