Polowanie

PolowaniePolowanie z ptakami łowczymi jest ważne przede wszystkim dla nich samych. Jest to bowiem ich naturalny instynkt, którego podtrzymanie pozwala utrzymać ptaki w charakterze i zachowaniu drapieżników. Mimo iż, z drugiej strony – odpowiednio ułożone, w kontakcie z człowiekiem i w jego otoczeniu sprawiają wrażenie zupełnie łagodnych. Polowanie jest również możliwością oceny sprawności i kondycji fizycznej ptaka utrzymywanego w niewoli, która powinna dorównywać osobnikom dzikim. Jeszcze innym aspektem jest również to, że ptaki polujące mogą bez problemu podjąć samodzielne życie w przyrodzie, w razie zagubienia lub ucieczki. Różnica w porównaniu do polowania z bronią jest taka, iż w tutaj sokolnik staje się jedynie obserwatorem odwiecznej walki drapieżnika i ofiary, w której obie strony wykorzystują swoje naturalne predyspozycje zarówno do ataku, jak i obrony lub ucieczki. Zasadą sokolnictwa jest to, że nie polujemy dla korzyści lecz dla zdrowia psychicznego i kondycji ptaków łowczych.[HM]